Pots descarregar aquí les autoritzacions necessàries per a algunes gestions del centre.
Un cop omplenades han de ser lliurades a la Secretaria o al tutor de l'alumne.