"La neurociència entén l’aprenentatge com el procés mental més ampli que hi ha. Aquest no es concentra en una regió concreta del cervell, sinó que es basa en la connexió entre diferents departaments donant lloc a noves connexions o reforçant les existents."

 

A nivell funcional sí que podem trobar mecanismes cerebrals localitzats en una part concreta del cervell, com per exemple les funcions executives (concentració, control d’impuls i memòria) que es troben a la part frontal. Aquestes capacitats s’activen gràcies a l’energia que reben del sistema emocional que es troba en una altra zona cerebral anomenada amígdala. Per aquest motiu, quan hi ha alguna cosa que als infants els agrada i tenen la necessitat de descobrir, s’activa l’amígdala i en conseqüència augmenta la motivació i la seva capacitat de concentració i de control d’impulsos.

Cada edat té un període sensible per assolir uns aprenentatges. Avançar objectius  o homogeneïtzar l’educació (pretendre que tots els infants aprenguin a llegir i a escriure a la mateixa edat, per exemple), pot ocasionar lesions en l’amígdala que es tradueixen en moments d’estrès que repercuteixen en l’autoestima. Els infants que pateixen aquestes situacions, acaben associant l’aprenentatge amb aspectes emocionals negatius que a la llarga es manifesten en inestabilitat emocional, incapacitat d’autogestió i problemes de memòria.

A l’Escola Fluvià apostem per crear escenaris d’aprenentatge que integrin una base curricular comuna que també atenguin les necessitats i característiques personals de tot l’alumnat. Entenem la diferència com una forma d’aprendre. Tenir present la diversitat i respectar els processos naturals que es donen en el creixement dels infants garanteix l’èxit i el benestar, alhora que afavoreix l’autonomia i la construcció de la identitat individual i grupal. Per nosaltres és molt important educar en el respecte, l’empatia, la sensibilitat, l’escolta i l’esforç. Aquests elements afavoriran la confiança necessària per l’autorealització.

Els mestres tenim el compromís d’estar atents al que passa dins dels grups per tal d’accedir a les diferents dimensions de les persones que el formen. Hem d’escoltar i posar la mirada en allò que és essencial. Cada membre del grup (infant o adult) arriba amb la seva motxilla cultural i familiar, i l’hem d’entendre com un element enriquidor pel grup i la comunitat.

Els grups-classe es fonamenten en els vincles, la pertinença i en la generació de climes de convivència positius basats en la confiança, el respecte, el reconeixement i l’agraïment. S’ha de poder entendre la riquesa i la complexitat dels mateixos, per poder cobrir les necessitats de tots els individus. Que tots aquests elements estiguin en sintonia permet que els infants aprenguin cooperativament, fet que requereix la participació directa i activa de tots els membres del grup. Aquesta contribució es basa en l’ajuda mútua que possibilita que cada membre pugui assolir els seus reptes personals.

 

Text
Cristina Cegarra  [Mestra de l’escola Fluvià]