Hi ha una riquesa inesgotable a cada escola. Un tresor poc explotat per la por que suposa patir les conseqüències d’un mal ús. Són les famílies de cada infant, portadores de coneixement i expertesa. Infermers, pastisseres, doctores, arquitectes, botiguers, comercials, escriptors, psicòlegs, narradores de contes… un contacte real amb la Vida. Una fórmula màgica per captar l’atenció dels infants i connectar-los amb el món, el de veritat, el que es trobaran.

L’escola ha tendit durant molts anys a crear un context artificial d’aprenentatge, infantilitzant els espais i simplificant els continguts. Per què no posar obres d’art als passadissos en comptes de dibuixos infantils? Els adults tenim la falsa percepció que els nens i les nenes són poc hàbils en la interpretació de la realitat i que els hem de presentar el món a poc a poc i de forma parcel·lada perquè vagin assolint destreses. Menystenim així la seva capacitat intuïtiva
i la seva necessitat vital de descoberta.

Canviem l’escola! Creem contextos reals d’aprenentatge i obrim finestres perquè hi passi la Vida, i amb ella, les famílies. Al Fluvià fa dos cursos que alguns pares i mares col.laboren sistemàticament en el moment d’espais d’aprenentatge. Aprofitem la seva energia i els seus coneixements per acompanyar millor el creixement dels nostres infants. Aquest curs ha nascut l’espai Shakespeare, un laboratori de llengua anglesa que potencia l’autoaprenentatge de l’idioma al llarg de l’educació Primària. Les mestres responsables compten diàriament amb famílies col.laboradores que parlen en anglès i generen converses amb els infants. La seva presència fa possible una atenció individualitzada i un aprenentatge funcional. Quan els nens i les nenes es troben aquests pares i mares a l’entrada o la sortida de l’escola, involuntàriament se’ls escapa un “hello” que dóna sentit a tot el procés d’aprenentatge. D’altres espais també gaudeixen d’aquest suport setmanal de pares i mares. En total son vint les famílies que ens regalen el seu temps i el seu saber per tal de millorar la qualitat de l’escola dels seus fills.

La Indira és una mare que col.labora amb mi a l’espai d’art i estètica de Cicle Superior des de fa dos cursos. La seva presència al taller dona tranquil.litat i confiança als infants. És fantàstic compartir amb ella tant els moments més màgics com els més tensos. Tota emoció si és compartida es sosté millor. Aquestes són les seves reflexions al respecte:

“Podría decir muchas cosas, todas muy valiosas sobre la experiencia de estos dos años de mamá colaboradora. El participar en primera persona y ver el desarrollo de las propuestas, me confirma que es un privilegio para nuestros hijos vivir los espacios de aprendizaje, donde se desarrollan, exploran y potencian al máximo sus intereses y capacidades.

Cada jueves, siento que el reloj se detiene, es mágico. Se construye un puente, una conexión, un intercambio de experiencias y conocimientos gracias a simplemente estar allí y acompañar.

Agradecida de ver lo que aporta y enriquece estos espacios a nuestros hijos, aprenden motivados y con sentido. Como madre, feliz de ser parte.

¡Para mí es un regalo!”

 

Text
Carme Hoyas Fernández   [Mestra de l’escola Fluvià]
Indira Trepart   [Mare d'un alumne de l’escola Fluvià]