Viewing entries in
Anna Trabal

El Fluvià aposta per la transformació del model educatiu

El Fluvià aposta per la transformació del model educatiu

L’educació del segle 21 està inscrita en un paradigma de fenòmens globals. Els canvis tecnològics han revolucionat el món de la informació. L’educació perd la principal missió, la de transmetre continguts. Fins ara, el model educatiu privilegiava els currículums i les notes perquè responia a un model de societat on es prioritzava el món del treball. Ara el món laboral ha canviat. No té sentit mantenir una model educatiu que no és sostenible perquè les demandes de futur canvien.