Van a peu. La tornada, P3 en autocar. Sortida de matí. Activitat de joc.