_MG_8095.jpg
_MG_7196.jpg
_MG_7814.jpg
_MG_8709.jpg
_MG_8095.jpg

L'escola Fluvià


Escola pública d'educació infantil i primària

SCROLL DOWN

L'escola Fluvià


Escola pública d'educació infantil i primària

 
 
 

No som un organisme aïllat de la societat,
sinó que formem part d'un engranatge i tenim una forta responsabilitat social:
FORMAR INFANTS CAPAÇOS DE LIDERAR DEMOCRÀTICAMENT EL FUTUR.
Valorem l'acte d'educar com un procés de creixement personal i col·lectiu.

 

 

"Si avui ensenyem els infants
com els ensenyàvem ahir,
els robem el demà!"

John Dewey (1859-1952)

_MG_7196.jpg

L'estructura organitzativa


Organitzem els aprenentatges al voltant de tres pilars bàsics.
Una estructura que ens facilita la inclusió de tots els infants a l'escola.

L'estructura organitzativa


Organitzem els aprenentatges al voltant de tres pilars bàsics.
Una estructura que ens facilita la inclusió de tots els infants a l'escola.

el teixit
d'aula

 

Punt de trobada dels infants d'un mateix grup i la seva mestra tutora o el seu mestre tutor. Es dóna una experiència emocional compartida, que permet crear una "xarxa de protecció emocional". És el moment de desenvolupar projectes de recerca.

els
tallers

 

Espais de treball dirigit per potenciar l'aprenentatge de coneixements específics. La mestra o el mestre plantegen reptes educatius estimulants i vivencials que responen a les necessitats d'aprenentatge dels infants. 

els espais
d'aprenentatge

 

Ambients dissenyats per tal que infants de diferentes edats juguin i experimentin junts gaudint del seu instint natural de descoberta. Per als infants més grans, és el moment d'enfrontar-se a reptes complexos desenvolupant propostes.

 
_MG_7814.jpg

Les emocions


El primer repte és que l'infant es reconegui en si mateix com un ser capaç,
i que identifiqui les emocions que hi sent i que va construint.

Les emocions


El primer repte és que l'infant es reconegui en si mateix com un ser capaç,
i que identifiqui les emocions que hi sent i que va construint.

La vivència i l'experimentació de les emocions és el que li permet a un individu establir una posició respecte del seu entorn. Des de l'escola potenciem l'autonomia i l'autoregulació amb l'objectiu que cada infant s'empoderi del seu projecte de vida i se'n faci responsable, que trobi la motivació per aprendre i créixer en el seu interior. Donar un lloc a les emocions dins l'escola ens permet mirar-les i descobrir si els infants estan preparats per aprendre.
Fora de l'infant hi ha els altres, els iguals i els adults. Descobrir-los implica també descobrir els límits, els propis i els del altres. En una estructura d'escola oberta com la nostra els límits tenen un paper clau com a element que endreça i regula.

 

 

Emoció
e
motione (acte de moure), format pel prefix e(x)- (cap enfora) i el verb motio (moure, impressionar) 

_MG_8709.jpg

Les nostres realitats


Aprenem a establir la relació continuada amb el dins i el fora de l'escola, a fer créixer una sola realitat.

Les nostres realitats


Aprenem a establir la relació continuada amb el dins i el fora de l'escola, a fer créixer una sola realitat.

Can Framis 1.jpg

Tenim la certesa que els infants han de conèixer el seu barri i la seva ciutat per poder establir vincles amb el territori i poder estimar-lo. Podran axí fer créixer unes fortes arrels que els permetran volar ben lluny si ho desitgen, en un futur.

També ens interessa saber què esta passant al nostre planeta i com ens enfrontem com a raça humana a les adversitats que es presenten. El treball en xarxa ens ajuda a créixer conjuntament.