"El joc ha de ser el motor transformador i activador de les interaccions entre els infants i l'espai, tenint en compte que és important no trencar la continuïtat
entre vida, joc i aprenentatge"

Loris Malaguzzi (1920-1994)

 
 

Ens situem en l’educació d’avui, al nostre país, i ens emmarquem dins el moviment d’escoles de Renovació Pedagògica. Però no perdem de vista el passat, els nostres orígens.
A Catalunya tenim una forta tradició pedagògica que ens dóna força per dibuixar el futur.

Volem formar infants competents per a la vida, amb una mentalitat de creixement que els permeti ser creatius i entendre les dificultats com a reptes a treballar. Infants feliços i crítics, capaços de viure en societat i millorar el seu entorn. Infants que somiïn en gran, amb il·lusions, opcions i curiositat.

Ens preocupem pel benestar de tots els membres que integren la nostra comunitat afavorint espais amables de relació i intercanvi. La participació activa de totes les persones implicades genera la creació de vincles d’entesa i confiança. Les famílies participen dins l’escola i ajuden a fer créixer el projecte educatiu.

Oferim una escola per tothom, atenent les diferències individuals i dissenyant itineraris personalitzats. L’autonomia i el treball cooperatiu són la base a partir de la qual es configura l’estructura de l’escola.

Obrim finestres al món i connectem l’escola amb el món real.
Hi ha un continu diàleg entre el dins i el fora, una dansa que ens manté en equilibri.