L'emoció és bàsica per A l'aprenentatge

 

La neurociència ens explica que els mecanismes cerebrals necessaris per aprendre s’activen gràcies a l’energia que reben del sistema emocional, que es troba en una zona cerebral anomenada amígdala. Quan hi ha alguna cosa que als infants els agrada i tenen la necessitat de descobrir, s’activa l’amígdala i en conseqüència la seva capacitat de concentració i de control d’impulsos augmenta.

Cada edat té un període sensible per assolir uns aprenentatges. Avançar objectius  o homogeneïtzar l’educació (pretendre que tots els infants aprenguin a llegir i a escriure a la mateixa edat, per exemple), pot generar lesions en l’amígdala que es tradueixen en moments d’estrès que repercuteixen en l’autoestima. 

A l’Escola Fluvià apostem per crear escenaris d’aprenentatge que atenguin les necessitats i característiques personals de tot l’alumnat. Entenem la diferència com una forma d’aprendre. Tenir present la diversitat i respectar els processos naturals que es donen en el creixement dels infants garanteix l’èxit i el benestar, alhora que afavoreix l’autonomia i la construcció de la identitat individual i grupal. Per a nosaltres és molt important educar en el respecte, l’empatia, la sensibilitat, l’escolta i l’esforç. Aquests elements afavoriran la confiança necessària per l’autorealització.

El funcionament dels grups es fonamenta en els vincles, la pertinença i en la generació de climes de convivència positius basats en la confiança, el respecte, el reconeixement i l’agraïment. S’ha de poder entendre la riquesa i la complexitat dels mateixos per poder cobrir les necessitats de tots els individus. Que tots aquests elements estiguin en sintonia permet que els infants aprenguin cooperativament, fet que requereix la participació directa i activa de tots els membres del grup. Aquesta contribució es basa en l’ajuda mútua que possibilita que cada membre pugui assolir els seus reptes personals.