el teixit d'aula


És el lloc per escoltar les inquietuds dels infants, per copsar els seus interessos, per incentivar les seves preguntes i per buscar les respostes; per fer créixer una comunitat d'aprenents que viu conjuntament un present, i construeix un futur. Els aprenentatges nous amplien la història i la memòria del col.lectiu i fan possible noves connexions entre els coneixements.

Són diverses les situacions que plantegem a l'aula per afavorir la coneixença entre tots els nens i nenes, fomentant d'aquesta manera el sentiment de pertinença al grup. Es plantegen dinàmiques de treball grupal i s'acullen les pròpies situacions de conflicte del dia a dia, ja que ens obren un ventall de possibilitats per a acompanyar els infants en el seu desenvolupament emocional i relacional. Les sessions de psicomotricitat plantejades des de P3 fins a 2n ajuden també a enfortir lligams i a trobar canals d’autogestió de les emocions a través de la lliure descoberta del cos i del joc simbòlic.

Les converses amb els infants ens permeten descobrir interessos individuals i col.lectius a partir dels quals iniciem els treballs de recerca. En gran o petit grup es defineixen els temes a investigar que es concreten en un guió de treball que orienta el camí a seguir. Es tracta d’ajudar els infants a plantejar-se preguntes rellevants que l’ajudin a conèixer el món, i que sovint es troben emmarcades en l’àmbit de les ciències naturals o socials.  La lectura i l'escriptura són aprenentatges bàsics dins el desenvolupament dels projectes, ja que ens permeten accedir a la informació, seleccionar-la, elaborar-la i comunicar les conclusions. Els coneixements matemàtics resulten també essencials a l’hora d’interpretar les informacions, fer estadístiques i estudis de mostres, mesurar, pesar i comparar. És la manera de posar els infants en la tessitura de fer un ús real i competencial dels aprenentatges abordats de manera més sistemàtica des dels tallers, o més intuïtiva des dels espais d’aprenentatge.

 
 
 


els TALLERS


Són píndoles d’aprenentatge que l’infant podrà aplicar posteriorment tant en els seus projectes d’investigació com en la descoberta lliure dels espais d’aprenentatge. Els tallers estan pensats per a fomentar la curiositat de tots els infants a partir de la recerca i l’experimentació.

 Fan referència a continguts matemàtics concrets, a aspectes de la llengua oral i escrita (tant en català, com en castellà i anglès), al llenguatge musical i al llenguatge corporal (dansa i motricitat). Des del taller de llengua castellana es fomenta el desenvolupament de les arts a través de la dansa, el teatre, la fotografia i el cinema. Els tallers comencen a aparèixer en el primer nivell de l’educació primària. Abans, a l'educació infantil, els infants han pogut gaudir de propostes de treball en forma de joc al llarg de la jornada en petits racons.

 
 
 


els ESPAIS D'APRENENTATGE


Darrera de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de l’adult. Aquest  adult guia l’aprenentatge fent preguntes i suggeriments que ajuden a estirar del creixement individual i col·lectiu. Es basen en una metodologia activa que permet l’evolució personal i grupal de tots els implicats (infants i adults). Tal com proposa Malaguzzi "educar significa incrementar el número d’oportunitats possibles".  
Els espais i els materials són font d’aprenentatge en si mateixos. 

Mentre que al cicle infantil es dóna importància a la descoberta de materials i al joc lliure, al cicle inicial els espais contenen propostes de treball més concretes, també al voltant d’uns materials molt concrets. Les propostes porten implícit el compromís de continuar-les en el temps fins a la seva finalització. L’infant tria un espai i allà ha de desenvolupar les propostes. Les propostes dels espais seran diverses. En el cicle superior, els espais d’aprenentatge esdevenen espais de recerca, on les propostes duren vuit sessions i en acabar-les els infants han d’elaborar un informe escrit. En tots els casos, es té molt present la importància de les “provocacions” dels materials i les propostes per tal de suggerir i estimular la capacitat d’aprenentatge dels infants.